Infoavond


Groen Sint-Truiden

Met de medewerking van de VZW Samenhuizen organiseren we een info-avond over de verschillende vormen van samenwonen.

Plaats: Museum De Mindere Sint Truiden – Datum: 17 Mei, Aanvang: 19:30 u.

Steeds meer mensen kiezen voor een of andere vorm van samenwonen omwille van het contact, de solidariteit en de steun die je in deze woon-vormen kan vinden.

VZW Samenhuizen zal op deze avond een overzicht geven van de verschillende vormen van samenwonen, zoals Co-wonen, CoHousing, Woongroepen, Leefgemeenschappen, Duo-wonen, Kangoeroewonen, of Community Land Trust.

dr. Annemie De Boodt zal ook een verslag brengen van haar bezoek aan een aantal samenwonen-projecten in Denemarken en Zweden.In deze landen is het samenwonen al erg ingeburgerd. Tot 30% van de bevolking woont in dergelijke projecten.

Daarna bespreken we samen welke verdere initiatieven in Sint Truiden kunnen genomen worden om deze woonvormen te bevorderen.

Als je interesse hebt voor dit onderwerp, kan men zich hiervoor inschrijven via deze link: https://www.groensinttruiden.be/info_samenwonen